Ik wil je met deze titel geen angst inboezemen, echt niet … Maar het moet me van het hart: we hebben met zijn allen een onzichtbare, gemeenschappelijke vijand, die ons dag na dag lastigvalt. Die oppermachtige tegenstrever is niemand minder dan de Curse of Knowledge of Vloek van Kennis. Wie of wat is deze vloek? En belangrijker: hoe kunnen we ons losmaken uit de greep van deze vloek?

Misverstanden en frustratie

Laat ons eerlijk zijn. Voor de meesten van ons is het een hele opgave om ons te verplaatsen in de anderen. We gaan ervan uit dat die ‘anderen’ dezelfde informatie lezen en dezelfde voorkennis hebben als wijzelf; dat zij zich bijvoorbeeld ook een perfect beeld kunnen vormen van wat wij en onze organisatie doen …

Deze cognitieve bias, of Vloek van Kennis, leidt maar al te vaak tot misverstanden en frustratie. En als de Vloek op het toneel verschijnt, is de kans groot dat die anderen, je toehoorders of lezers dus, afhaken omdat ze je niet begrijpen. Of erger nog, omdat zij het gevoel krijgen dom te zijn.

Waar komt de term vandaan?

De term Curse of Knowledge dook voor het eerst op in 1989 in een economische studie. De Vloek beperkt zich echter allerminst tot dat domein. Ook in het onderwijs, de politiek, de zorgsector, het bedrijfsleven, in allerlei kennisorganisaties – noem maar op – waart de Vloek rond en heeft hij maar al te vaak een nadelige invloed op de communicatie tussen mensen.

In 1990 illustreerde Elizabeth Newton, een doctoraatsstudent van Stanford University, dit fenomeen met een eenvoudig experiment. Ze verdeelde een aantal mensen in twee groepen: de zogenaamde ‘kloppers’ en ‘luisteraars’. De kloppers werd gevraagd om het ritme van een bekend liedje naar keuze op tafel te tikken. De luisteraars moesten aan de hand van het ritme raden om welk liedje het ging. Slechts 2,5 procent van de luisteraars kon raden welk lied getikt werd, terwijl de kloppers zelf vooraf voorspeld hadden dat dat zou lukken in maar liefst 50 procent van de gevallen!

Moraal van het verhaal?

Die tegenvallende resultaten hebben alles te maken met de Vloek van Kennis. De kloppers horen de melodie van het lied dat ze tikken in hun hoofd en beseffen niet meer hoe het is als je dit niet weet of hoort.

Als je iets weet, kun je je met andere woorden niet meer voorstellen hoe het was toen je het niet wist. Je kennis zit je in de weg: of je nu een leidinggevende bent die communiceert met zijn of haar medewerkers, of een marketeer die een potentiële klant wil overtuigen van de kwaliteiten van producten of diensten; een wetenschapper die iets wil duidelijk maken aan een breder publiek of gewoon een ouder die een opstandige puberdochter iets aan het verstand wil brengen.

Hoe bevrijd je je uit de greep van de Vloek?

1. Tracht je een zo goed mogelijk beeld te vormen van de personen met wie je communiceert en probeer te ‘vergeten’ wat je zelf weet. Klinkt logisch, maar is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

2. Pas op je ideeën en teksten de zes principes van het SUCCESS-model toe dat de gebroeders Dan en Chip Heath in hun boek ‘de Plakfactor’ hebben uitgedokterd:

S> Simple:
Houd het eenvoudig. Maak je boodschap direct duidelijk, scheid hoofd- van bijzaken en beperk je tot de essentie. In de meeste gevallen is het echt niet nodig om alle details op te sommen.
U> Unexpected:
Verras je lezers of toehoorders. Maak ze nieuwsgierig. Zo blijven ze bij de les.
C> Concrete:
Schets een duidelijk beeld van wat je wil overbrengen en ondersteun dit ook visueel. We onthouden nu eenmaal makkelijker concrete concepten dan abstracte.
C> Credible
Geloofwaardigheid blijft essentieel, ook in tijden van fake nieuws. Reik je lezers of toehoorders bewijsmateriaal aan: cijfers, bronnen met autoriteit …
E> Emotional
Bewijzen zijn belangrijk, maar we weten ook dat heel wat van onze beslissingen gestuurd worden door emoties. Tracht daarom ook in te spelen op iets waar je publiek echt om geeft en associeer dat met jouw boodschap.
S> Story
Vertel een inspirerend verhaal. Zo zullen je lezers of toehoorders sneller tot actie overgaan.

3. Vermijd het overbodig en overmatig gebruik van jargon of vaktermen, en afkortingen. Als je toch een technische term hanteert, leg die dan uit.

4. Lees je (geschreven) tekst eens hardop, als het even kan met iemand erbij. Zo kan je rechtstreeks van je toehoorder vernemen of je tekst begrijpelijk is.

5. Neem voor dit alles uitgebreid je tijd! Als je bovenstaande principes zo goed mogelijk toepast, zorg je ervoor dat je boodschap blijft hangen en dat je scoort bij je publiek. En is dat niet wat we tenslotte allemaal willen?

Slibt je agenda dicht of loopt het niet zoals je wilt? Dan helpen we je graag om de Vloek uit je content te verdrijven.

Elke dag kom je ermee in aanraking. De kleine lettertjes van een verzekeringscontract, een brief van een nutsbedrijf, een snelheidsovertreding, een arts die uitlegt wat er met je aan de hand is… Maar al te vaak zijn (geschreven en gesproken) teksten moeilijk te begrijpen, zelfs voor lezers met een bovengemiddeld taalniveau.

En zelf hebben we ook de neiging om in ons eigen vakgebied termen en zinswendingen te gebruiken die onduidelijk zijn voor buitenstaanders. In de meeste gevallen is dat nergens voor nodig. Soms kan het zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Denk maar aan een patiënt die zijn arts amper begrijpt en zijn medicatie niet op de correcte manier inneemt.

Hippocrates

De Griekse arts Hippocrates kwam er 2400 jaar geleden al achter: “De belangrijkste deugd die taal kan hebben is helderheid. En niets doet daar zoveel afbreuk aan als het gebruik van onbekende woorden.”

Betekent dit dat we, net als Donald Trump, de taal van een doorsnee negenjarige moeten hanteren? De korte zinnen en eenvoudige woorden die de Amerikaanse president gebruikt, hebben hem ongetwijfeld geholpen om een enorme schare fans te verzamelen. Maar in onze professionele B2B communicatie hoeven we het uiteraard niet zover te drijven. Wat kunnen we dan wel doen om de lezer warm te maken voor onze content?

Houd het helder en duidelijk

Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om helder te schrijven. In grote lijnen zijn de instructies die je ooit kreeg van je taalleerkrachten, nog altijd springlevend.

Bijvoorbeeld:

  • Gebruik zo weinig mogelijk vakjargon en moeilijke woorden. Is er geen alternatief, leg dan in eenvoudige taal uit wat de termen betekenen.
  • Gebruik concrete termen. Een woord is concreet als het een beeld oproept dat voor de meeste mensen ongeveer hetzelfde is. Zeg dus (als het even kan) liever ‘vrachtwagen’ of ‘trein’ in plaats van ‘transport’.
  • Maak de tekst uitnodigend en bied structuur door alinea’s en kopjes.
  • Houd de alinea’s kort en laat ze telkens maar één onderwerp behandelen.
  • Scheid hoofd- van bijzaken.
  • Spreek de lezer direct aan. Gebruik ‘u’ of ‘jij’. Heb je het over je eigen bedrijf, zeg dan ‘ik’ of ‘wij’.
  • Vermijd erg lange zinnen, en wissel korte en wat langere zinnen af.
  • Vermijd passieve vormen.
  • Vermijd formele en ouderwetse woorden (thans, betreffende, derhalve, enz.) en complexere uitdrukkingen. Zeg bv. ‘voor’ in plaats van ‘ten behoeve van’ en ‘met’ in plaats van ‘met behulp van’.

Schrijf spreektaal

Je wilt graag ernstig genomen worden en geeft daarom de voorkeur aan een formelere schrijfstijl. Maar wat blijkt? Onze hersenen letten beter op wanneer ze te maken krijgen met spreektaal dan met schrijftaal. En dat geldt niet het minst voor lezers van digitale teksten. Als je een website bezoekt die gebruik maakt van spreektaal, krijg je de indruk dat iemand een gesprek met je voert. En als iemand met je praat, dan moet je ook af en toe iets zinnigs kunnen terugzeggen. Zo houdt spreektaal je als digitale lezer bij de les.

En hoe zit het dan met je reputatie? Daarover hoef je je beslist geen zorgen te maken. Als je spreektaal gebruikt, krijg je automatisch een natuurlijke, prettig leesbare tekst. Zo win je het vertrouwen van je klanten en help je hen om snel en vlot hun zaken te regelen (bv. op je website).

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Die General Data Protection Regulation, kortweg GDPR, wil consumenten beschermen tegen allerhande praktijken die misbruik maken van persoonlijke data zoals, spamming of phishing. GDPR heeft gevolgen voor alle bedrijven die persoonsgebonden data van EU-burgers in huis hebben, of het nu gaat om klanten/prospecten, leveranciers, de eigen medewerkers, enz. Zowat élke onderneming dus, groot en klein. En het is de EU menens, want bedrijven die niet conform zijn, riskeren een fikse boete. We kunnen er dus maar beter werk van maken…

Lees meer

Men zegt weleens dat dokters de slechtste patiënten zijn. Of dat klopt of niet, dat laten we hier in het midden… Maar voor ons, communicatiemensen, was het in elk geval een hele uitdaging om onze nieuwe website samen te stellen. We deden alsof Laterna Magica onze eigen klant was en stelden onszelf allerlei vragen over missie, boodschap, doelen, enz. Kortom, dezelfde vragen die je als klant van ons te horen krijgt.

Lees meer

Heeft je website nog geen beveiligde https-verbinding? Maak je op je website gebruik van formulieren, bv. een contactformulier? Houd er dan rekening mee dat de bezoekers die Google Chrome gebruiken om je website te bezoeken vanaf oktober een waarschuwing kunnen krijgen dat de verbinding niet beveiligd is. Dat is het geval als ze gegevens invoeren op een http-pagina of je http-pagina’s in ‘Incognito’ modus bekijken.

Lees meer

Op www.frankwatching.com las ik een interessant pleidooi om onze webteksten creatiever en persoonlijker te maken. Toch blijven we de oude SEO-trucjes in onze content toepassen, terwijl we het misschien beter over een andere boeg gooien…

Lees meer

In juni was ik in de Minardschouwburg in Gent voor een bijzondere voorstelling. Guido Lauwaert bracht er voor de áller áller állerlaatste keer de monoloog Lijmen naar het gelijknamige werk van Willem Elsschot. De roman van Elsschot kan binnen enkele jaren zijn 100ste verjaardag vieren en de voorstelling met Lauwaert heeft liefst twintig jaar op de affiche gestaan. Bijster hip kan je dit dus niet noemen. Toch is het werk in zekere zin nog verrassend actueel…

Lees meer