heldere taal

Elke dag kom je ermee in aanraking. De kleine lettertjes van een verzekeringscontract, een brief van een nutsbedrijf, een snelheidsovertreding, een arts die uitlegt wat er met je aan de hand is… Maar al te vaak zijn (geschreven en gesproken) teksten moeilijk te begrijpen, zelfs voor lezers met een bovengemiddeld taalniveau.

En zelf hebben we ook de neiging om in ons eigen vakgebied termen en zinswendingen te gebruiken die onduidelijk zijn voor buitenstaanders. In de meeste gevallen is dat nergens voor nodig. Soms kan het zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Denk maar aan een patiënt die zijn arts amper begrijpt en zijn medicatie niet op de correcte manier inneemt.

Hippocrates

De Griekse arts Hippocrates kwam er 2400 jaar geleden al achter: “De belangrijkste deugd die taal kan hebben is helderheid. En niets doet daar zoveel afbreuk aan als het gebruik van onbekende woorden.”

Betekent dit dat we, net als Donald Trump, de taal van een doorsnee negenjarige moeten hanteren? De korte zinnen en eenvoudige woorden die de Amerikaanse president gebruikt, hebben hem ongetwijfeld geholpen om een enorme schare fans te verzamelen. Maar in onze professionele B2B communicatie hoeven we het uiteraard niet zover te drijven. Wat kunnen we dan wel doen om de lezer warm te maken voor onze content?

Houd het helder en duidelijk

Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om helder te schrijven. In grote lijnen zijn de instructies die je ooit kreeg van je taalleerkrachten, nog altijd springlevend.

Bijvoorbeeld:

  • Gebruik zo weinig mogelijk vakjargon en moeilijke woorden. Is er geen alternatief, leg dan in eenvoudige taal uit wat de termen betekenen.
  • Gebruik concrete termen. Een woord is concreet als het een beeld oproept dat voor de meeste mensen ongeveer hetzelfde is. Zeg dus (als het even kan) liever ‘vrachtwagen’ of ‘trein’ in plaats van ‘transport’.
  • Maak de tekst uitnodigend en bied structuur door alinea’s en kopjes.
  • Houd de alinea’s kort en laat ze telkens maar één onderwerp behandelen.
  • Scheid hoofd- van bijzaken.
  • Spreek de lezer direct aan. Gebruik ‘u’ of ‘jij’. Heb je het over je eigen bedrijf, zeg dan ‘ik’ of ‘wij’.
  • Vermijd erg lange zinnen, en wissel korte en wat langere zinnen af.
  • Vermijd passieve vormen.
  • Vermijd formele en ouderwetse woorden (thans, betreffende, derhalve, enz.) en complexere uitdrukkingen. Zeg bv. ‘voor’ in plaats van ‘ten behoeve van’ en ‘met’ in plaats van ‘met behulp van’.

Schrijf spreektaal

Je wilt graag ernstig genomen worden en geeft daarom de voorkeur aan een formelere schrijfstijl. Maar wat blijkt? Onze hersenen letten beter op wanneer ze te maken krijgen met spreektaal dan met schrijftaal. En dat geldt niet het minst voor lezers van digitale teksten. Als je een website bezoekt die gebruik maakt van spreektaal, krijg je de indruk dat iemand een gesprek met je voert. En als iemand met je praat, dan moet je ook af en toe iets zinnigs kunnen terugzeggen. Zo houdt spreektaal je als digitale lezer bij de les.

En hoe zit het dan met je reputatie? Daarover hoef je je beslist geen zorgen te maken. Als je spreektaal gebruikt, krijg je automatisch een natuurlijke, prettig leesbare tekst. Zo win je het vertrouwen van je klanten en help je hen om snel en vlot hun zaken te regelen (bv. op je website).